Rechtspersoon, vennootschap en onderneming-   eReader eBook

J.B. Huizink • eBook

€ 50,23

Direct downloaden

Gratis verzending

Rechtspersoon, vennootschap en onderneming is ook verkrijgbaar als:

Zet op verlanglijstje

Korte inhoud

In dit deel van de Studiereeks Burgerlijk Recht staan de Nederlandse privaatrechtelijke samenwerkingsvormen en organisaties centraal. De privaatrechtelijke rechtspersonen uit boek 2 BW en de personenvennootschappen uit titel 13 van boek 7 BW worden tegen de achtergrond van het ondernemingsrecht in brede zin besproken. Het boek bestaat uit twee delen. In het algemene deel komt de plaats van het rechtspersonen- en vennootschapsrecht in het burgerlijk recht aan de orde en worden enkele bijzondere regelingen zoals de handelsregisterwet en de wet op de ondernemingsraden besproken. In het bijzondere deel zullen belangrijke onderwerpen van organisatierecht en crediteurenbescherming aan de hand van de verschillende samenwerkingsvormen worden behandeld. Het betreft de centrale onderdelen van het rechtspersonen- en vennootschapsrecht, zoals oprichting, vermogensvorming, deelneming, besluitvorming, vertegenwoordiging, omzetting, fusie en ontbinding. De bedoeling is dat op die manier de overeenkomsten en verschillen van de verschillende rechtsfiguren goed naar voren komen. Vaak zal de eerste focus in het bijzondere deel gericht zijn op de kapitaalvennootschappen, de naamloze en de besloten vennootschap. Bij tal van onderwerpen wordt vooruit gelopen op het nieuwe BV-recht. Waar dat nodig is wordt aandacht geschonken aan de steeds groter wordende verschillen tussen het klassieke vennootschapsrecht enerzijds en onderdelen van het beurs- en effectenrecht anderzijds. De gekozen opzet maakt het mogelijk de verschillende rechtsvormen op allerlei onderdelen met elkaar te vergelijken, waardoor bij de studenten inzicht ontstaat in de grotere verbanden binnen het rechtsgebied van het rechtspersonen- en vennootschapsrecht. Sinds het verschijnen van de tweede druk is er het nodige gebeurd, zowel op wetgevingsgebied als in de jurisprudentie. De wetenschap heeft evenmin stilgezeten. Weliswaar zijn belangrijke wetgevingsprojecten zoals het wetsvoorstel personenvennootschappen (ingetrokken na verschijning van dit boek) en het wetsvoorstel vereenvoudiging en flexibilisering van het BV-recht nog niet afgerond, andere zijn inmiddels tot wet verheven. Zoals het wetsvoorstel bestuur en toezicht.

Details:

Auteur(s)J.B. Huizink
UitgeverijWolters Kluwer Nederland
ISBN9789013078077
TaalNederlands
UitvoeringeBook
Verschijningsdatum
Formaat
ePub met Adobe DRM
ePub met Adobe DRM is een formaat voorzien van DRM beveiliging van Adobe. DRM staat voor Digital Rights Management en dit is een techniek om het illegaal kopi�ren van digitale bestanden tegen te gaan.
Bestandsgrootte1223 KB
KopieerrechtenKopiëren is niet toegestaan
PrintrechtenPrinten is niet toegestaan
VoorleesfunctieUitgeschakeld
SerieStudiereeks burgerlijk recht
Afmetingen1 x 1 x 1 mm.
Gewicht1 gr.

Recent bekeken producten