Wegwijs in de Overdrachtsbelasting

J.C. van Straaten • Paperback

€ 66,00

3 - 5 Werkdagen

Gratis verzending

Bestellen Zet op verlanglijstje

Korte inhoud

Overdrachtsbelasting wordt geheven bij verkrijging van onroerende zaken. In Wegwijs in de Overdrachtsbelasting
wordt deze belasting op overzichtelijke en systematische wijze behandeld. Zowel de materiële aspecten
(belastbaar feit, maatstaf van heffing, tarief, vrijstellingen), als de formele aspecten (aansprakelijkheid, boeten en
sancties, rechtsmiddelen) komen uitgebreid over het voetlicht.
Een apart hoofdstuk is gewijd aan de overdrachtsbelasting in relatie tot andere delen van het recht, zoals het
civiele recht, het strafrecht, de erf- en schenkbelasting (samenloop) en de omzetbelasting (samenloop). Voorts
worden, wat de omzetbelasting betreft, in een afzonderlijk hoofdstuk niet alleen de algemene uitgangspunten
en de systematiek van deze belastingheffing besproken, maar ook de specifieke btw-aspecten bij levering van
onroerende zaken en vestiging van beperkte rechten daarop.
Wegwijs in de Overdrachtsbelasting is, door zijn didactische opzet, zijn hoge actualiteitswaarde (bijgewerkt tot
1 juni 2015) en de vele aan de dagelijkse praktijk ontleende voorbeelden en verwijzingen, een uitermate geschikt
studieboek gebleken voor notariële en fiscale opleidingen (universiteit, hogeschool, praktijkopleidingen), en een
niet meer weg te denken handboek voor notarissen en fiscalisten en al die andere beroeps beoefenaren die in de
praktijk regelmatig met onroerendezaaktransacties te maken hebben.
Als bijlagen zijn in het boek opgenomen:
- een handige verklarende lijst van civielrechtelijke begrippen;
- de actuele teksten van de Wet op belastingen van rechtsverkeer en het bijbehorende uitvoeringsbesluit, alsmede
- uitgebreide registers.
Van dit boek is ook een digitale versie beschikbaar, aangevuld met de integrale teksten van een groot aantal in
het boek vermelde beleidsbesluiten van de minister en de staatssecretaris van Financiën op het gebied van de
overdrachtsbelasting en omzetbelasting.
Uw commentaar op dit boek wordt zeer gewaardeerd.
U kunt de auteur bereiken via vanstraateneducatief@rechtwijs.nl.
Mr. J.C. van Straaten (1954) is werkzaam als docent overdrachtsbelasting bij de studie Notarieel recht van de
Universiteit Utrecht en als vaktechnisch medewerker bij de Belastingdienst. Van zijn hand zijn vele publicaties
verschenen over civiel- en fiscaalrechtelijke onderwerpen (alle op persoonlijke titel). Wij noemen hier in het
bijzonder het Compendium Overdrachtsbelasting (3e druk, Sdu 2014). Mr. Van Straaten was rechter-plaatsvervanger
in de Rechtbank Noord-Holland (locatie Haarlem) en vele jaren werkzaam in de notariële praktijk, laatstelijk
als notaris te Zaanstad.
Dit boek is opgenomen in NDFR

Details:

Auteur(s)J.C. van Straaten
UitgeverijSdu Uitgevers
ISBN9789012395472
TaalNederlands
UitvoeringPaperback
Aantal pagina's774
Verschijningsdatum
SerieWegwijsserie
Afmetingen242 x 158 x 43 mm.
Gewicht1235 gr.

Recent bekeken producten