Wegwijs in de Overdrachtsbelasting

J.C. van Straaten • Paperback

€ 59,50

Tijdelijk niet voorradig We wachten op nieuwe voorraad van onze leverancier, er is nog geen precieze leverdatum bekend.

Gratis verzending

Reserveer Zet op verlanglijstje

Korte inhoud

Overdrachtsbelasting wordt geheven bij verkrijging van onroerende zaken. In Wegwijs in de Overdrachtsbelasting wordt
deze belasting op overzichtelijke en systematische wijze behandeld. Zowel de materiële aspecten (belastbaar feit, maatstaf
van heffing, tarief, vrijstellingen), als de formele aspecten (aansprakelijkheid, boeten en sancties, rechtsmiddelen) komen
uitgebreid over het voetlicht.
Een apart hoofdstuk is gewijd aan de overdrachtsbelasting in relatie tot andere delen van het recht, zoals het civiele recht,
het strafrecht, de erf- en schenkbelasting (samenloop) en de omzetbelasting (samenloop). Voorts worden, wat de
omzetbelasting betreft, in een afzonderlijk hoofdstuk niet alleen de algemene uitgangspunten en de systematiek van deze
belastingheffing besproken, maar ook de specifieke btw-aspecten bij levering van onroerende zaken en vestiging van
beperkte rechten daarop.
Wegwijs in de Overdrachtsbelasting is, door zijn didactische opzet, zijn hoge actualiteitswaarde (bijgewerkt tot 1 juli 2014) en
de vele aan de dagelijkse praktijk ontleende voorbeelden en verwijzingen, een uitermate geschikt studieboek gebleken
voor notariële en fiscale opleidingen (universiteit, hogeschool, praktijkopleidingen), en een niet meer weg te denken
handboek voor notarissen en fiscalisten en al die andere beroepsbeoefenaren die in de praktijk regelmatig met
onroerendezaaktransacties te maken hebben.
Als bijlagen zijn in het boek opgenomen:
- een handige verklarende lijst van civielrechtelijke begrippen;
- de actuele teksten van de Wet op belastingen van rechtsverkeer en het bijbehorende uitvoeringsbesluit en de
Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting, alsmede
- uitgebreide registers.
Van dit boek is ook een digitale versie beschikbaar, aangevuld met de integrale teksten van een groot aantal in het boek
vermelde beleidsbesluiten van de minister en de staatssecretaris van Financiën op het gebied van de overdrachtsbelasting
en omzetbelasting.
Uw commentaar op dit boek wordt zeer gewaardeerd. U kunt de auteur bereiken via vanstraateneducatief@rechtwijs.nl.
Mr. J.C. van Straaten (1954) is werkzaam als docent overdrachtsbelasting bij de studie Notarieel recht van de Universiteit
Utrecht en als vaktechnisch medewerker bij de Belastingdienst. Van zijn hand zijn vele publicaties verschenen over civielen
fiscaalrechtelijke onderwerpen (alle op persoonlijke titel). Wij noemen hier in het bijzonder het Compendium
Overdrachtsbelasting (3e druk, Sdu 2014). Mr. Van Straaten was rechter-plaatsvervanger in de Rechtbank Noord-Holland
(locatie Haarlem) en notaris te Zaanstad.

Details:

Auteur(s)J.C. van Straaten
UitgeverijSdu Uitgevers
ISBN9789012393041
TaalNederlands
UitvoeringPaperback
Aantal pagina's760
Verschijningsdatum
SerieWegwijsserie
Afmetingen241 x 158 x 39 mm.
Gewicht1174 gr.

Recent bekeken producten