Tekstuitgave Wetgeving Ruimtelijke Ordening 2016

• Paperback

€ 80,00

3 - 5 Werkdagen

Gratis verzending

Bestellen

Tekstuitgave Wetgeving Ruimtelijke Ordening 2016 is ook verkrijgbaar als:

Zet op verlanglijstje

Korte inhoud

Met de Tekstuitgave Wetgeving ruimtelijke ordening heeft u in één oogopslag zicht op de voor uw werkveld belangrijkste wetten en uitvoeringsregelingen. Alle beleidsvelden worden belicht: niet alleen ruimtelijke ordening, maar ook aanpalende terreinen, zoals onteigening, gebiedsontwikkeling, wonen, bouwen, monumenten, milieu en natuur. Zowel vanuit publiekrechtelijk als privaatrechtelijk perspectief (zoals het burenrecht). Deze wettenpocket is uw startpunt voor het uitzoeken van de juridische aspecten in uw werkproces. Handig voor het opstellen van juridische en inhoudelijke argumenten in uw eigen dossiers (zoals beleidsnota#s, adviezen, ruimtelijke plannen, vergunningaanvragen, beschikkingen, bezwaar- en beroepschriften, pleitnota#s en verweerschriften). En met dit handzame boekje heeft u in elke situatie de wettekst bij de hand (zoals tijdens overleg, vergaderingen, bezwaar- en beroepsprocedures of rechtszittingen). Kortom: ideaal voor professionals bij overheden (Rijk, provincies, gemeenten), advocatuur, bedrijfsjuristen en burgers. De wetgever actualiseert permanent de regelgeving vanuit de behoefte vanuit de praktijk tot aanpassing. Nieuw in deze editie is de Erfgoedwet en verder alle wetswijzigingen tot 1 augustus 2016. De volgende regelgeving is opgenomen: - Wet ruimtelijke ordening (Wro); - Besluit ruimtelijke ordening (Bro); - Crisis- en herstelwet (Chw); - Interimwet stad-en-milieubenadering; - Wet milieubeheer (uittreksel); - Flora- en faunawet; - Habitatrichtlijn (uittreksel); - Tracéwet; - Spoedwet wegverbreding; - Woningwet, - Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo); - Besluit omgevingsrecht (Bor); - Regeling omgevingsrecht (Mor); - Erfgoedwet; - Monumentenwet 1988 (uittreksel); - Leegstandswet; - Huisvestingswet 2014; - Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015; - Burgerlijk Wetboek Boek 5 (uittreksel); - onteigeningswet; - Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten; - Wet openbaarheid van bestuur; - Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur. Uiteraard ontbreekt ook niet de Algemene wet bestuursrecht, zodat u ook grip heeft op de procedurele aspecten in uw werkzaamheden. De tekst van de regelgeving is bijgewerkt tot 1 augustus 2016. Alle regelingen zijn via de inhoudsgave en het trefwoordenregister toegankelijk gemaakt. Uiteraard is ook de bronvermelding van de regelgeving is opgenomen (Staatsblad, Staatscourant). Kortom: U heeft alle belangrijke regelgeving in één handzame pocket bij elkaar..

Details:

UitgeverijWolters Kluwer Nederland
ISBN9789013136081
TaalNederlands
UitvoeringPaperback
Verschijningsdatum
Afmetingen185 x 110 x 39 mm.
Gewicht777 gr.  

Recent bekeken producten