De totale winst in de vennootschapsbelasting

J.G. Verseput • Paperback

€ 82,50

3 - 5 Werkdagen

Gratis verzending

Bestellen Zet op verlanglijstje

Korte inhoud

Het winstbegrip van de inkomsten- en vennootschapsbelasting valt in twee onderdelen uiteen. Enerzijds zijn er de regels welke zich bezighouden met de vaststelling van de winst gedurende de totale levensduur van de onderneming, de totale winst, anderzijds zijn er de bepalingen welke regelen op welke wijze deze totale winst moet worden toegerekend aan de diverse jaren, de jaarwinst. Deze brochure behandelt het begrip totale winst in de vennootschapsbelasting. Deze behandeling vangt aan met de grondslagen van dit winstbegrip. Daartoe behoren de toerekening van baten en lasten, het onderscheid tussen kapitaal en geldlening, het onderscheid tussen winstbepaling en winstbestemming, de problematiek rond vermomde winstuitdelingen en informele kapitaalstortingen, en de toepassing van het leerstuk van fraus legis. Deze grondslagen zijn vrijwel volledig door de rechtspraak vormgegeven. De wetgeving heeft zich vele jaren beperkt tot een globale regeling. Eerst sinds enige jaren is de wetgever er toe overgegaan een aantal onderwerpen wettelijk te regelen. Voorbeelden zijn het at-arm's-length-beginsel, de gevolgen van opties, converteerbare obligaties en warrants, en de inperking van de aftrek van rente van hybride leningen, van rente op leningen die alleen zijn aangegaan met het doel de belastingdruk te verlagen en van rente die voortvloeit uit een bovenmatige financiering met vreemd vermogen. Deze, vaak zeer gedetailleerde, wetgeving wordt besproken tegen de achtergrond van de grondslagen van het winstbegrip De auteur ontving zijn opleiding aan de Rijksbelastingacademie. Van 1965 tot 1973 was hij werkzaam bij de Belastingdienst. Van 1973 tot 2003 was hij als belastingadviseur verbonden aan Loyens & Volkmaars, later Loyens & Loeff.

Details:

Auteur(s)J.G. Verseput
UitgeverijWolters Kluwer Nederland
ISBN9789013108125
TaalNederlands
UitvoeringPaperback
Verschijningsdatum
SerieFed's fiscale brochures
Afmetingen242 x 158 x 20 mm.
Gewicht581 gr.  

Recent bekeken producten