J.A. Winter

J.A. Winter (15 titels)€ 80,47

Direct downloaden


€ 82,43

Direct downloaden

Algemene reglementen Europese instellingen

eBook  •  A. Baas, J.A. Winter   

Hoe beslist het Europees Parlement over wetgevingsvoorstellen? Heeft een burger toegang tot de...


€ 107,59

Direct downloaden

De Europese Unie en de burger deel II

eBook  •  A. Baas, J.A. Winter   


€ 71,10

Direct downloaden

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie; Toezicht op overheidssteun

eBook  •  A. Baas, J.A. Winter   

Het mededingingsbeleid van de Europese Gemeenschap bevat onder meer de controle op overheidsst...


€ 111,37

Direct downloaden

Alg uitvoeringsregelingen

eBook  •  A. Baas, J.A. Winter   

Het mededingingsbeleid van de Europese Gemeenschap bevat onder meer de controle op overheidsst...


€ 96,27

Direct downloaden

Alg Uitvoeringsregelingen

eBook  •  A. Baas, J.A. Winter   

Het mededingingsbeleid van de Europese Gemeenschap bevat onder meer de controle op overheidsst...


€ 96,27

Direct downloaden

Toetredingsverdragen

eBook  •  A. Baas, J.A. Winter   

Dit Lexplicatiedeel is volledig gewijd aan aan de meest recente verdragen tot uitbreiding van ...


€ 96,27

Direct downloaden

Verdragsbepalingen uitvoeringsverordeningen

eBook  •  A. Baas, J.A. Winter   

Het mededingingsbeleid van de EuropeseGemeenschap bevatondermeer de controle op overheidssteun...


€ 81,17

Direct downloaden

Verdrag betreffende de Europese Unie/Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap/Verdrag van Amsterdam/Verdrag van Nice II

eBook  •  A. Baas, J.A. Winter   

Nadat een Europese Grondwet niet haalbaar was gebleken, kwam op 13 december 2007 het Verdrag v...


€ 81,17

Direct downloaden

Verdrag betreffende de EU/Verdrag tot oprichting van de EG

eBook  •  A. Baas, J.A. Winter   

In 1957 kwam met de ondertekening van het Verdrag van Rome de Europese Gemeenschap tot stand. ...


€ 96,27

Direct downloaden

Verdrag tot oprichting van de EG voor Atoomenergie

eBook  •  A. Baas, J.A. Winter   

De Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, kortweg Euratom, heeft als doel het vreedzaam gebru...


€ 111,37

Direct downloaden